Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 09:00 - 18.12.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Opintojakso on pakollinen kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, joiden koulusivistyskieli on suomi ja jotka opiskelevat vanhojen (ennen 1.8.2017 voimaan tulleiden) tutkintovaatimusten mukaan.

Opiskelija perehtyy tieteelliseen kirjoittamiseen ja tieteellisen tekstin ominaispiirteisiin sekä oppii tuottamaan oman tieteenalan konventioiden mukaista tieteellistä tekstiä. Lisäksi tavoitteena on oppia tarkastelemaan omia ja toisten tekstejä kriittisesti sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä sisällöstä että kielestä.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi samaan aikaan proseminaarin kanssa.

Opintojaksossa perehdytään tieteellisen kirjoittamisen prosessiin sekä tieteellisen tekstin erityispiirteisiin: tieteellisen tekstin rakenteeseen, lähteiden käyttöön ja dokumentointiin sekä argumentointiin ja opiskelijan oman tieteenalan konventioihin. Lisäksi opetellaan tiivistelmän tekemistä ja käsitellään tarpeen mukaan kielen- ja tekstinhuoltoa sekä oikeinkirjoitusta. Kurssin aikana opiskelija muokkaa omaa tieteellistä tekstiään sekä harjoittelee palautteen antamista ja vastaanottamista. Kurssista saa parhaan hyödyn käymällä sitä samaan aikaan kuin proseminaaria.

Jos haluat suorittaa kirjatentin tenttiakvaariossa, toimi näin:

  1. Ennen ilmoittautumista tutustu ensin huolellisesti tenttiakvaarion käyttämistä koskeviin ohjeisiin osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/.
  2. llmoittaudu tenttiin weboodissa. Tämän jälkeen saat ilmoittautumisoikeuden Examinarium-alustalle, joka on tenttiakvaarion oma paikanvarausjärjestelmä.
  3. Varaa tenttiaika ja -paikka Examinariumista: https://examinarium.helsinki.fi/.

Huomaa, että Examinariumista ei voi varata tenttiaikaa ja -paikkaa ennen kuin olet ilmoittautunut tenttiakvaariotenttiin weboodissa.

Examinarium-tentti, 3 op: Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2007: Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen; Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas 2009 (tai uudempi laitos); Kankaanpää, S. & Piehl , A. 2011: Tekstintekijän käsikirja s. 189–215.

Examinarium-tentti, 1 op: Tieteellisen kirjoittamisen (YY11) 1 opintopisteen osasuoritus niille vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opintojaan suorittaville opiskelijoille, jotka haluavat käydä HUM-TIKI-kurssin (2 op) ja täydentää sitä 1 opintopisteellä. Tämän tentin tenttikirjallisuus: Svinhufvud, Kimmo: Gradutakuu. 3., uudistettu painos.

Huom! Tämä 1 opintopisteen osasuoritus ei ole pakollinen, vaan voit suorittaa myös HUM-TIKI-kurssin 2 op ja korvata puuttuvan 1 op millä tahansa muilla opinnoilla.

Opintojakson suorittaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Opintojakson suorittaminen luento- tai verkkokurssina edellyttää aktiivista luennoille tai verkkotyöskentelyyn osallistumista, harjoitusten tekemistä ja oman tekstin työstämistä palautteen perusteella sekä muiden tekstien arviointia ohjeiden mukaan. Jos opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, tulee tenttiin valmistautua huolellisesti. Tenttivastausta arvioitaessa kiinnitetään huomiota sekä asiasisällön että yleiskielisen esitystavan hallintaan.