Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Kaikille yliopiston opiskelijoille avoin kurssi. Suositellaan erityisesti portugalilaisen ja espanjalaisen filologian opiskelijoille.

Galegon kielen alkeis- ja jatkokurssi tai vastaavat tiedot.

Galegon foneettisen, morfologisen ja syntaktisen kehityksen pääpiirteiden sekä galegon ja portugalin sekä espanjan keskinäisten suhteiden hyvä tuntemus ja kyky lukea galegonkielistä keskiaikaista kirjallisuutta.

Galegon kehitys kielen tärkeimpien ominaispiirteiden osalta.

Kurssi tai kirjatentti

R. Mariño Paz, Historia da lingua galega

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, annettujen harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

Kurssin opettaja tai Taina Hämäläinen (kirjatentti)