Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Kansatieteen sivuaineopiskelijat.

Perusopinnot tai vähintään Ksu110 ja Ksu120.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan tietämys kansatieteellisestä tutkimuksesta, sen kohteista ja tutkimusmenetelmistä on syventynyt.

Ensimmäinen tai toinen kansatieteen opiskeluvuosi.

Sivuaineopiskelijat eivät suorita jaksoa Työelämävalmiudet ja HOPS, vaan sen sijaan tenttivät jonkin uudehkon kansatieteellisen väitöskirjan.

Kirjatentti tiedekuntatentissä. Tentittävästä väitöskirjasta sovitaan kansatieteen amanuenssin kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Jokin uudehko kansatieteellinen väitöskirja, esim. Leena Paaskoski: Herrana metsässä; Harri Nyman, Uloimmalla rannalla. Luotsi- ja majakkamiesperheet asemayhdyskunnissaan.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ko. jakson opetukseen tai kirjallisen kuulustelun hyväksyttyä suorittamista. Arvioinnin yleiset periaatteet.

Amanuenssi