Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 26.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 25.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 2.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 9.12.2019
12:15 - 13:45
Mon 13.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 20.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 3.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 10.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 17.2.2020
12:15 - 13:45
Mon 24.2.2020
12:15 - 13:45

Description

Obligatoriskt för huvudämnesstudenter.

Grundstudier och största delen av ämnesstudierna i NPK avlagda då proseminariet inleds. Studieavsnittet YY11 Tieteellinen kirjoittaminen/ YYs11 Vetenskapligt skrivande ska vara avlagt eller inleds samtidigt med proseminariet.

Studenten har kunskap om grunderna i den vetenskapliga forskningsprocessen och i den vetenskapliga verksamheten och diskursen. Studenten kan skriva en proseminarieuppsats och bearbeta den till en kandidatavhandling. Därmed bevisar studenten sina kunskaper i att självständigt kunna avgränsa ett relevant forskningsproblem och behandla det genom att tillämpa tidigare forskningsrön och disciplinspecifika metoder.

Tredje läsåret, Period I-IV.

Studieavsnittet ska ge insikter dels i språkbehandling, disposition och formella krav som gäller för en vetenskaplig uppsats, dels i aktuella teorier och metoder inom översättnings- och tolkningsforskning. Studenten skriver en uppsats som behandlas och godkänns under proseminariet. Efter behandlingen i proseminariet rättas, fördjupas och kompletteras uppsatsen så att slutresultatet är en kandidatavhandling på ca 20 sidor. Uppsatsen och kandidatavhandlingen skrivs på svenska.

Studieavsnittet avläggs genom att delta i en kurs.

Handböcker om vetenskapligt skrivande:

Språkhjälpen (www.sprakhjalpen.fi);

A. Jarrick & O. Josephson, Från tanke till text. Handbok för uppsatsskrivande studenter (1999, 133 s.);

Svenska skrivregler (2008, 264 s.);

J. Williams & A. Chesterman, The map. A beginner’s guide to doing research in translation studies (149 s.).

Handbok: Y. Gambier & L. van Doorslaer, Handbook of translation studies (vol. 1-).

Den teoretiska litteraturen varierar beroende på val av ämne och den diskuteras i proseminariet och med handledaren.

Bedömningen av proseminarieprestationen (4 sp) bygger på en helhetsbedömning dels av aktiviteten under kursen med muntliga och skriftliga övningar inkl. uppgifter som respondent, opponent och språkgranskare, dels av proseminarieuppsatsen.

Kandidatavhandlingen (6 sp) bedöms skilt.

I början av proseminariet uppdateras den individuella studieplanen (NPK286 ISP, 1 sp).

Ritva Hartama-Heinonen