Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Poikkeustilanteesta johtuvat suoritusohjeet moodlessa (uutiset)
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/view.php?id=1654726

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 26.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 30.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 6.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 11.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 18.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 25.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 1.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 8.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Pääaineopiskelijat

Englannin perusopinnot

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tieteellisen tekstin tuottamisen perusteet, tiedonhaun menetelmät sekä tietolähteiden käyttämisen. Opiskelija osaa omassa tutkielmassaan soveltaa alan teorioita valitsemaansa materiaaliin. Opiskelija osaa antaa rakentavaa vertaispalautetta.

Kolmas opiskeluvuosi.

Kurssilla syvennetään käännösteorian tuntemusta, opetellaan tieteellisen tekstin tuottamista, tiedonhaun menetelmiä sekä tietolähteiden käyttämistä. Opiskelija kirjoittaa tutkielman valitsemastaan aiheesta, pitää esitelmän, toimii opponenttina toisen opiskelijan tutkielmalle ja osallistuu aktiivisesti kaikkien esitelmien käsittelyyn.

Pienryhmätyöskentelyyn aktiivisesti osallistuminen, esitelmä, opponointi.

Luentomateriaalit

Taustakirjallisuutta:

Williams & Chesterman: The Map. A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies

0-5

Mari Pakkala-Weckström