Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 26.8.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 2.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 9.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 16.10.2019
10:15 - 11:45
Wed 13.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 20.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 27.11.2019
10:15 - 11:45
Wed 4.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 11.12.2019
10:15 - 11:45
Wed 15.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:45
Wed 5.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 19.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 26.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 11.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 18.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 25.3.2020
10:15 - 11:45
Wed 1.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 8.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 22.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 29.4.2020
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on tarkoitettu vain venäjän kääntämisen pääaineopiskelijoille. Heille se on pakollinen.

Opintojakson jälkeen opiskelija on harjaantunut seminaarimuotoiseen työskentelyyn ja rakentavan palautteen antamiseen, osaa tieteellisen tekstin tuottamisen perusteet, tuntee tiedonhaun menetelmät ja osaa arvioida tietolähteiden luotettavuutta. Opiskelija osaa omassa tutkielmassaan soveltaa käännöstieteen teorioita valitsemaansa materiaaliin.

Aineopintojen viimeinen vuosi eli yleensä opintojen 3. vuosi.

Jaksolla harjoitellaan tiedonhakua, lähteiden käyttöä ja tieteellisen tekstin muotoilua, tuotetaan lyhyitä tieteellisiä kirjoitelmia annetuista aiheista ja kirjoitetaan valitusta käännöstieteeseen liittyvästä aiheesta tutkielma, joka esitellään suullisesti seminaari-istunnossa. Jakson suoritukseen kuuluu oman esitelmän lisäksi myös opponointi ja aktiivinen osallistuminen keskusteluihin.

Proseminaarin aikana suoritetaan myös opintojakso Oppiainekohtaiset tvt-opinnot.

Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja ohjaustapaamisiin, tutkielma, esitelmä, opponointi ja itsenäinen pitkäjänteinen työskentely.

Ennen proseminaaria voi tutustua käännöstieteellisiin tutkielmaoppaisiin, kuten Williams, J. & Chesterman, A. 2002: The Map. Manchester: St. Jerome. Myös yleisiä tieteelliseen argumentointiin ja päättelyyn ohjaavia oppaita suositellaan, kuten Kakkuri-Knuuttila, M.-L. & Heinlahti, K. 2006: Mitä on tutkimus? Helsinki: Gaudeamus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Kääntäjäopiskelijoille tarkoitetut pakolliset sivuaineopinnot tulisi suorittaa mahdollisimman pitkälle ennen proseminaarin aloittamista. Tutkielman valmisteluun kuluva aika on syytä ottaa huomioon 3. opintovuoden lukujärjestyksessä. Opetuskieli on suomi.

Päivi Pasanen