Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Semiotiikka, perusopinnot (TSE100A)

Jakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan semiotiikan teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista, historiasta, metodologiasta sekä soveltamisesta tutkimuksessa.

Luentokurssi, tentti tai essee.

Kirjallisuustenttiin luetaan

W. Nöth, Handbook of Semiotics. Teoksesta luetaan sivut 3-240.

sekä yksi seuraavista:

U. Eco, A Theory of Semiotics.

F. de Saussure, Kurs i allmän lingvistik.

M.M. Bakhtin, The Dialogic Imagination.

Yleinen asteikko 0-5.

FT dosentti Merja Bauters.