Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Obligatorisk för alla studerande.

Att erbjuda allmänna kunskaper i äldre historia och ge studenterna en grundberedskap att hantera historiska perioder och teman.

Avläggs under första studieåret, period I.

Föreläsningsserie med litteraturtentamen.

Valda delar ur Allmän historia 1-2 (Almqvist och Wiksell) och Finlands historia 1 (Schildts förlag).