Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee käännöskirjallisuuden eri lajit ja on perehtynyt käännöskirjallisuuden eri tutkimusmetodeihin ja käännöskritiikkiin. Opiskelija osaa soveltaa käännöskirjallisuuden tutkimusmetodeja kaunokirjallisten tekstien analyysissa.

Käännöskirjallisuuden lajit, käännöskritiikki, käännösanalyysi.

kertovien käännöstekstien analyysi, kääntäjän ääni

3-5 op: luentokurssi (14-28 t.) ja kirjallinen lopputyö

Vaihtoehtona kirjatentti

3 op: Andrew Chesterman (2000) "Kriitikko ja käännösefektit" kirjassa Outi Paloposki & Henna Makkonen-Craig (toim.) Käännöskirjallisuus ja sen kritiikki (s.62-78)

sekä

Luku IV ("Puhuttu kieli suomennoskirjallisuudessa") kirjassa Liisa Tiittula ja Pirkko Nuolijärvi, Puheen illuusio suomekielisessä kaunokirjallisuudessa (2013) (s.235-574)

5 op:

edellisten lisäksi

seuraavat luvut teoksesta Yves Gambier & Luc Van Doorslaer (toim.) Handbook of Translation Studies (2010-13):

Delabastita: Literary translation

Alvstad: Children's literature and translation

Kaindl: Comics in translation

Aaltonen: Drama translation

Jones: Poetry translation

Bandia: Postcolonial literatures and translation

Ringmar: Relay translation

Koskinen & Paloposki: Retranslation

Vandaele: Wordplay in translation

0-5

Päivi Kuusi