Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Obligatorisk för både huvudämnesstudenter och biämnesstudenter.

Genom nedslag i de svenska och isländska litterära traditionerna från och med det moderna genombrottet får studenterna förmåga att reflektera kring centrala verk och problemställningar i de respektive litteraturerna.

Studieavsnittet behandlar ett urval centrala verk från och med det moderna genombrottet. Särskilt fokuseras drag som är framträdande för de enskilda litteraturerna.

Undervisningskurs eller tentamen.

I samband med studieavsnittet läses ett urval skönlitterära verk och litteraturvetenskapliga och litteraturhistoriska texter. Litteraturlistor för undervisningskurser delas ut i samband med kursen. Litteraturlista för tentamen fås av den ansvariga tentatorn.

Bedömningen baserar sig på tentamen och i samband med undervisningskurs även på skriftliga uppgifter.