Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Studieavsnittet är ett obligatoriskt avsnitt som är riktat till huvud- och biämnesstuderande. Det kan även användas som valfria studier för examen.

Syftet är att ge den studerande elementär allmänbildande kunskap om kunskapsteorins historia och samtida problemställningar och tankeriktningar.

Det rekommenderas att grundstudierna avläggs under första hälften av det första studieåret.

I studieavsnittet behandlas kunskapsteorins grundläggande frågeställningar och deras historia.

Avsnittet kan avläggas genom att delta i föreläsningar och därtill ev. anslutna övningar och slutförhör, genom självständiga skriftliga arbeten, genom att tentera kurslitteraturen vid de av fakulteten anordnade allmänna tentamenstillfällena eller enligt överenskommelse med tentatorn.

Gustavsson, B.: Kunskapsfilosofi
eller
BonJour, L.: Epistemology: Classical Problems and Responses

Professorn/universitetslektorn