Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.2.2020 at 08:00 - 10.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson tarkoituksena on perehtyä yhteen uskontotieteen tutkimuskohteeseen. Yhtenä opintojakson tavoitteena on harjoittaa opiskelijoita kirjallisessa ilmaisussa.

Jakso suoritetaan osallistumalla opetukseen ja tekemällä kurssiin liittyvät oheistehtävät tai kirjallisuuden perusteella tehtävällä esseellä (n. 23s.). Sivuaineopiskelijat suorittavat lisäksi: N. Smart, Choosing a faith (1 op).

J. Bottéro, Religion in Ancient Mesopotamia (260s.), P. Clark, Zoroastrianism: an introduction to an ancient faith (204s.), S. R. F. Price, Religions of the Ancient Greeks (217s.), J. North, Roman Religion (99s.), L. Martin, Hellenistic religion: an introduction (170s.), B.E. Shafer, Religion in Ancient Egypt (299s.). Yhteensä 1249s.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Terhi Utriainen