Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.9.2019 at 08:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opiskelija on perehtynyt yhteen uskontotieteen tutkimuskohteeseen. Tavoitteena on myös harjoittaa opiskelijaa kirjallisessa ilmaisussa.

Opiskelija osallistuu opetukseen ja tekee kurssiin liittyvät oheistehtävät tai laatii kirjallisuuden perusteella noin 23 sivun pituisen esseen.

Sivuaineopiskelijat suorittavat lisäksi: N. Smart, Choosing a faith (1 op).

  • S. Sharot, Comparative Sociology of World Religions (344 sivua)
  • J. Hinnels (ed.): A New Handbook of Living Religions
  • T. Masuzava, Invention of world religions

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Terhi Utriainen