Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 09:00 - 4.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Avsnittet ska ge studenterna färdighet att känna igen huvuddragen i de finlandssvenska dialektområdena och hur ålder, genus, utbildning och livsstil påverkar vårt sätt att tala och skriva.

Grundstudier i nordiska språk.

Avsnittet ger via dialekterna och sociolekterna studenterna insikt om språklig variation: svenska dialekter, svenskans utveckling och svenskans språkliga "minoriteter".

Kurs eller läskurs

I. Cantell m.fl., Helsingforsslang nu. En skolenkät; M. Forsskåhl, Mitt emellan eller strax utanför; G. Harling-Kranck (red.), Från Pyttis till Nedervetil, 7-14, 139-175; G. Pettersson, Svenska språket under sjuhundra år, (kap. 7); B. Wiik & J.-O. Östman, Skriftspråk och identitet. I: E. Andersson, M. Saari & P. Slotte (red.), Struktur och variation, 181-216; J.-O. Östman & B. Wiik, Från dialekt till finska ─ utan omvägar? I: M. Koski (red.), Kontrastiivista kielentutkimusta II, 61-92.