Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Grundstudier i nordiska språk.

Avsnittet ger studenterna insikter i hur samtal är organiserade, hur olika typer av samtal utgör genrer och vilka skillnaderna mellan talat och skrivet språk är. Studenten lär sig att tillämpa den samtalsanalytiska metoden och kan analysera grammatiska strukturer i svenskt samtalsspråk.

Såväl klassiska som nya metoder att analysera samtalsspråk presenteras. Studenten bekantar sig med inspelningar och transkriptioner av samtal och övar sig i sekvens- och strukturanalys av yttranden.

Kurs med analysövningar och sluttentamen. Avsnittet kan avläggas som läskurs.

C. Norrby, Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra, andra upplagan; J. Anward & B. Nordberg (red.), Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk; J. Lindström, Tur och ordning. Introduktion till samtalsgrammatik.

Ett godkänt avsnitt förutsätter närvaro på lektionerna, genomförda kursuppgifter och godkänd sluttentamen. Alternativt: godkänd läskurs.