Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen sekä pää- että sivuaineopiskelijoille

Opintojakson tavoitteena on luoda opiskelijalle perustuntemus Lähi-idästä alueellisena kokonaisuutena

Opintojen alussa.

Opintojaksossa perehdytään modernin Lähi-idän (MENA-alue) valtioiden poliittisiin, taloudellisiin ja maantieteellisiin olosuhteisiin.

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä tai luentokurssilla (ei joka vuosi tarjolla).

Long, Reich & Gasirowski, The Government and Politics of the Middle East and North Africa (6 th edition)

Professori Hannu Juusola