Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 3.4.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on yleiskuva tietokoneen käyttömahdollisuuksista musiikkianalyysissa ja perehtyneisyyttä yhteen tai useampaan keskeiseen tietokoneavusteisen musiikkianalyysin osa-alueeseen.

Opintojaksossa perehdytään tietokoneen käyttöön musiikkianalyysin apuvälineenä. Kurssin painopiste on käytännön työskentelyssä.

Kurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttiä varten luetaan seuraavat teokset: D. Cope, Computers and Musical Style ja G. De Poli - A. Picciali - C. Roads (toim.), Representations of musical Signals (osa I).

yo-lehtori Kai Lassfolk.