Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Perusopinnot.

Syventää tietämystä antiikin maailman hautausmaista, hautaustavoista ja yhteiskunnallisesta taustasta alueellisine eroineen.

Aineopintojen yhteydessä.

Jaksossa käsitellään antiikin hautausmaita ja niihin liittyvää muuta aineellista kulttuuria.

Luentokurssi, essee tai kirjatentti.

I.Morris, Death Ritual and Social Structures in Classical Antiquity, sekä joko a) Kreikka: D.C. Kurz – J. Boardman, Greek Burial Customs, ja R. Garland, The Greek Way of Death tai b) Rooma: J.M.C. Toynbee, Death and Burial in the Roman World, ja E.-J. Graham, The Burial of the Roman Poor in Italy in the Late Roman Republic and Early Empire.

Arvosana määräytyy joko luentoon liittyvän kertauskuulustelun tai tiedekuntatentin yhteydessä pidettävän kirjatentin perusteella. Arviointi asteikolla 0-5.

Luentokursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Antiikin kulttuurin ja klassillisen arkeologian yliopistonlehtori