Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on suunnattu sekä pää- että sivuaineopiskelijoille.

Liettuan perusopinnot sekä liettuan jatkokurssit.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot liettualaisesta kirjallisuudesta varhaisajoista nykypäivään. Opiskelija tuntee merkittävimmät liettualaiset kirjailijat ja heidän pääteoksensa. Opiskelija tutustuu valittuihin teksteihin alkukielellä tai suomenkielisen käännöksen kautta.

Opiskelija pystyy kirjoittamaan esseitä hahmottaen kirjallisuuden pidempiä ajanjaksoja ja osaa yhdistää teoksia ja kirjailijoita sekä tunnistaa tekstejä.

Latvian perusopinnot suorittaneet opiskelijat suorittavat opintojakson perusopinnoissa. Pääaineopiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet Latvian perusopintoja, opintojakso on aineopinnoissa valinnainen.

Opintojakso käsittelee kirjallisuuden tärkeimmät virtaukset kautta historian ja esittelee merkittävimmät liettualaiset kirjailijat ja heidän teoksensa.

Luentokurssi ja kirjallinen kuulustelu tai kirjatentti.

Kirjatentti: Vanda Zaborskaitė, Trumpa lietuvių literatūros istorija, 1-2 d. Vilnius, 2000-2001. Oheismateriaaliksi suositellaan: Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius, 2002 ja Baltic Writers: Estonia, Latvia, Liettua. Vilnius, 2009.

Luentokurssi: opettajan antamat monisteet

Luentokurssi:
Ylin arvosana edellyttää, että opiskelija tekee kaksi sisällöltään ja tyyliltään tasokasta esseetä, joissa hahmottuvat kirjallisuuden pidemmät ajanjaksot ja että opiskelija tunnistaa eri kirjailijoiden tekstejä.

Dos. Balode.