Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijoille vaihtoehtoinen jakso.

Jakson suoritettuaan opiskelija on täydentänyt perus- ja aineopinnoissa hankittuja tietoja kirjallisuuden lajiteorioista. Hän hahmottaa niiden tapoja asettaa tutkimuskysymyksiä ja niiden erilaisia ratkaisuyrityksiä perusteluineen. Hän osaa soveltaa tutkimusperinnettä kirjallisuusanalyysissä.

Aineopintojen jälkeen

Jakso antaa lisävalmiuksia seminaariesitelmän ja pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen ja siksi se on suoritettava ennen seminaariin osallistumista. Jaksossa voi myös syventää tietojaan jossakin/joissakin niistä lähestymistavoista, jotka opiskelija on suorittanut kohdassa Tyy 220E (tentistä sovitaan kuulustelijan kanssa).

luentokurssi tai praktikumi / tiedekuntatentti tai essee

Seuraavista teoksista tentitään tiedekuntatentissä n. 500-750 sivua. Suorituksesta sovitaan kuulustelijan kanssa.

Tenttiin valitaan teoksia, joita ei ole suoritettu kohdassa Tyy221E: D. Fishelov, Metaphors of Genre: The Role of Analogies in Genre Theory; P. Lejeune, On Autobiography (Le pacte autobiographique); T. Todorov, Genres in Discourse; Darin Dowd, Genre Matters: Essays in Theory and Criticism.

Opetuksen kirjallisuuslista voi poiketa jakson kirjallisuuslistasta.