Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Jakso on pakollinen kaikille buddhalaisuus pienryhmäisten uskontojen aineenopettajalinjan pää- ja sivuaineopiskelijoille. Pääaineopiskelijoille jakso on 12 op:n laajuinen, sivuaineopiskelijoille 13 op:n laajuinen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen näkemys buddhalaisuuden varhaisista vaiheista sekä luostarilaitoksen synnystä ja kehityksestä sekä buddhalaisuuden jakautumisesta eri suuntauksiin ja sen maantieteellisestä levinneisyydestä.

Opintojakso voidaan suorittaa luennoilla, tenttimällä tai esseenä sopimalla vastuuopettajan kanssa.

A. Skilton: Buddhalaisuuden historia (Engl. A concise history of Buddhism) (221 sivua)

J. Strong, Buddha: Elämä ja teot (Engl. The Buddha: A short biography) (212 sivua)

C. Prebish & D. Keown, Introducing Buddhism (252 sivua)

D. Lopez (ed.), The Story of Buddhism (256 sivua)

R. Gross, Buddhism after patriarchy. A feminist history, analysis, and reconstruction of Buddhism (317 sivua)

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Terhi Utriainen