Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

Aineopinnot

Tutustua vertailevan iberoromanistiikan perusteisiin.

Syventävien opintojen aikana

Vertailevaa iberoromanistiikkaa.

Kurssi tai kirjatentti

C. Lleal Galcerán, La formación de las lenguas romances peninsulares

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, mahdollisten harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

professori