Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

Aineopinnot

Tutustua murremaantieteen perusteisiin ja Espanjan espanjan murteisiin.

Syventävien opintojen aikana

Murremaantieteen perusteet ja Espanjan espanjan murteet.

Kurssi tai kirjatentti

M. Alvar (coord.), Manual de dialectología hispánica. El español de España.

3 op: johdanto + kaksi vapaavalintaista murrealuetta

6 op: koko kirja

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, mahdollisten harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

professori