Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

Aineopinnot

Oppia diskurssianalyysin perusteet.

Syventävien opintojen aikana

Diskurssianalyysin perusteet.

Kurssi tai kirjatentti

T. A. Van Dijk, Ideología y discurso

tai

N. Fairclough, Critical Discourse Analysis

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, mahdollisten harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

Timo Riiho