Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijoille pakollinen jakso.

Opintojaksossa perehdytään taidefilosofian/ympäristöestetiikan erikoisongelmaan, joka liittyy seminaarin ja tutkielman aihepiiriin. Erikoisongelmia ovat esimerkiksi esteettinen kokeminen, maku, ilmaisu, taiteen tiedollinen merkitys, representaatio, taidekritiikki, rakennetun ympäristön estetiikka, luonnonfilosofia, itämainen estetiikka jne. Opintojaksossa voi perehtyä myös estetiikan keskeiseen vaikuttajaan tai ajanjaksoon.

Aineopintojen jälkeen.

Pääaineopiskelijat suorittavat jakson 10 op laajuisena. Sivuaineopiskelijat suorittavat jakson 16 op laajuisena.

Kurssi / tiedekuntatentti / essee

Kirjallisuudesta sovitaan kuulustelijan kanssa.

Professori