Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Perusopinnot.

Syventää tietämystä antiikin tekniikan alueella ja hallita sen yhteiskunnallinen sekä kulttuuritausta alueellisesti, ajallisesti ja paikallisesti.

Aineopintojen yhteydessä.

Jakso käsittelee antiikin tekniikkaa.

Luentokurssi, essee tai kirjatentti.

J.P. Oleson (toim.), The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World ja S. Cuomo, Technology and Culture in the Greek and Roman Antiquity.

Arvosana määräytyy joko luentoon liittyvän kertauskuulustelun tai tiedekuntatentin yhteydessä pidettävän kirjatentin perusteella. Arviointi asteikolla 0-5.

Luentokursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Antiikin kulttuurin ja klassillisen arkeologian yliopistonlehtori