Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Valinnainen kaikille Afrikan tutkimuksen syventäviä opintoja opiskeleville.

Ensimmäisen afrikkalaisen kielen edistynyt kurssi A

Kielitaidon syventäminen ja laajentaminen.

Kurssilla saavutettu taitotaso vastaa Opetushallituksen yleisten kielitutkintojen taitotasokuvausten tasoa 4, silloin kun kurssi on suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Tutustutaan valitun kielen kirjallisuuteen, eri murteisiin, kerrataan kielioppia, harjoitellaan tekstin tuottamista sekä vuorovaikutustaitoja.

Luentokurssi oheismateriaaleineen ja tentti.

Opintojakso voidaan suorittaa kokonaisuudessaan itsenäisenä työskentelynä. Tällöin tentitään kirjallisuutta ja/tai tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia sopimuksen mukaan.

Aktiivinen osallistuminen luennolle, tentti ja/tai annettujen harjoitustehtävien tekeminen.

Swahilia on opetusohjelmassa säännöllisesti, mutta opintojakso voidaan sopimuksen mukaan suorittaa myös jostakin muusta Afrikan kielestä.

Bantukielten yliopistonlehtori