Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pakollinen kaikille Afrikan-tutkimuksen syventäviä opintoja opiskeleville.

Tässä opintojaksossa painotetaan kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Opiskelija tutustuu kulttuurin sosiaalisiin aspekteihin ja siihen, kuinka kulttuuria ilmaistaan ja arvostetaan erilaisissa yhteiskunnissa. Mahdollisia aihealueita ovat esimerkiksi afrikkalainen taide, kieli, teatteri ja elokuvat niin Afrikassa kuin myös afrikkalaisten siirtolaisten keskuudessa Euroopassa.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Sopimuksen mukaan.

Luentokurssi oheismateriaaleineen ja/tai kirjatentti.

Opintojakso voidaan suorittaa kokonaisuudessaan tai osittain kirjatenttinä. Tällöin tentitään kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Aktiivinen osallistuminen luennolle, tentti ja/tai annettujen harjoitustehtävien tekeminen.

Oppiaineen professori