Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.12.2019 at 08:00 - 14.1.2020 at 23:59

Timetable

Description

Jakso on pakollinen kaikille islam pienryhmäisten uskontojen (islam) aineenopettajalinjan pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Koraania, sen historian ja eri tulkintaperinteet. Lisäksi opiskelija tuntee hadith-kirjallisuutta sekä hallitsee islamin peruskäsitteet.

Opintojaksossa perehdytään Koraaniin ja hadith-kirjallisuuteen sekä näissä ilmenevään keskeiseen islamin sanastoon.

Hämeen-Anttila, Johdatus Koraaniin (227 sivua)

Burton, An Introduction to Hadith (210 sivua)

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Sylvia Akar