Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 3.4.2020
12:30 - 16:30

Description

Jakso on valinnainen muiden jakson DLA213 tekstien kanssa.

Latinan kielen alkeis- ja jatkokurssi sekä täydennyskurssi tai vastaavat tiedot.

Oppia tulkitsemaan helpohkoa latinankielistä proosaa kielellisesti ja käsitellä sitä historiallisena lähteenä. Teksti edustaa keskeistä klassista kirjallisuutta. Kurssilla tutustutaan filologisen metodin erityispiirteisiin (esim. tekstikriittinen apparaatti).

Syksyn 1. periodilla harjoituskurssina aineopintojen 1. vuonna tai tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä itsenäisesti opiskellen.

Suositellaan opiskeltavaksi Gallian sodan VI kirja, joka sisältää merkittävän kansatieteellisen kuvauksen gallien elämästä.

Osallistuminen harjoituskurssille kotitehtävineen ja hyväksytty loppukuulustelu tai kirjatentti tiedekuntatenttipäivänä.

Luetaan yksi kirja, noin 30 sivua (4 op). Esimerkiksi teksti ja kommentaari E.C. Kennedy, Caesar. De bello gallico VI, Bristol Classical Press, 2003. 3. painos. Suomennos: Rancken, Gunnar. Gaius Julius Caesar. Gallian sota, Karisto 1988.

Arvosana määräytyy loppukuulustelun perusteella asteikolla 1-5, jossa opiskelijan tulee osata tulkita tekstiä ilman apuneuvoja.

Harjoituskurssilla opiskelijat perehtyvät tekstiin kommentaarin ja sanakirjan avulla, ja valmistavat tekstikohtia kotiharjoituksina. Caesar-opintojakson voi myös opiskella itsenäisesti ja tenttiä tiedekunnan tenttipäivinä.

Yliopistonlehtori

Voidakseen osallistua proseminaariin opiskelijalla täytyy olla suoritettuna kaksi aineopintojen tekstiä.