Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Obligatoriskt för både huvud- och biämnesstudenter på lärarlinjen.

Grundstudier i nordiska språk.

Målet med studieavsnittet är att ge teoretiska baskunskaper om förstaspråksinlärning och andraspråksinlärning vad gäller svenska språket i Finland och i Sverige. Studieavsnittet ska även ge vissa baskunskaper om kopplingen mellan språkinlärning och språkundervisning. Studenterna ska behärska den centrala terminologin på svenska och kunna läsa litteratur om de angivna ämnena. De ska också kunna tillämpa de viktigaste teorierna och begreppen i någon mån.

Kursen består bl.a. av föreläsningar, grupparbeten, skolbesök, små anföranden, litteraturläsning och tentamen.

Deltagande i föreläsningar, hemuppgifter, skolbesök och tentamen. Studieavsnittet kan också tenteras.

Bjar, L. (red.) Det hänger på språket. Lärande och språkutveckling i grundskolan, 1–131, 169–188.

Bjar, L. & Liberg, C. (red.) Barn utvecklar sitt språk, 29–56, 215–251

Håkansson, G. Språkinlärning hos barn

Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle, 25–78, 153–169

Nordenstam, K. & Wallin, I. Osynliga flickor – synliga pojkar