Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.12.2015 at 08:00 - 14.1.2016 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 18.1.2016
16:15 - 17:45
Fri 22.1.2016
14:15 - 15:45
Mon 25.1.2016
16:15 - 17:45
Fri 29.1.2016
14:15 - 15:45
Mon 1.2.2016
16:15 - 17:45
Fri 5.2.2016
14:15 - 15:45
Mon 8.2.2016
16:15 - 17:45
Fri 12.2.2016
14:15 - 15:45
Mon 15.2.2016
16:15 - 17:45
Fri 19.2.2016
14:15 - 15:45
Mon 22.2.2016
16:15 - 17:45
Fri 26.2.2016
14:15 - 15:45
Mon 29.2.2016
16:15 - 17:45
Fri 4.3.2016
14:15 - 15:45

Description

Obligatory study unit for major students in Area and cultural studies.

After completing this study unit, students will have learned to recognize and analyze different varieties of area and cultural studies.

First or second year of studies.

Alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapoja

Miten alue- ja kulttuurintutkimuksessa ajatellaan, analysoidaan ja tutkitaan? Tällä kurssilla tutustutaan alue- ja kulttuurintutkimuksen käsitteellisiin, teoreettisiin ja metodisiin lähtökohtiin sekä tarkastellaan tarkemmin muutamia keskeisiä tutkimusaloja ja -teemoja.

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla, kolmen tekstin lukemista ja niihin perustuvien harjoitustehtävien kirjoittamista sekä oppimispäiväkirjan laatimista.

When studying in English, a book exam is recommended, but a course in Finnish will also be arranged every year in the third period.

Brian Longhurst et al. (ed.): Introducing Cultural Studies. (Pearson-Longman 2008).

Michael Ryan: Cultural Studies. A Practical Introduction. (Wiley-Blackwell 2010).

David Oswell: Culture and Society. An Introduction to Cultural Studies. (Sage 2006).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista läsnäoloa kurssilla sekä kaikkien harjoitustehtävien tekemistä.

Pohjois-Amerikan linjan opiskelijat voivat korvata tämän opintojakson "Johdatus Pohjois-Amerikan tutkimukseen" -kurssilla.

University lecturer.