Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.12.2016 at 08:00 - 13.1.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 17.1.2017
10:15 - 11:45
Thu 19.1.2017
10:15 - 11:45
Tue 24.1.2017
10:15 - 11:45
Thu 26.1.2017
10:15 - 11:45
Tue 31.1.2017
10:15 - 11:45
Thu 2.2.2017
10:15 - 11:45
Tue 7.2.2017
10:15 - 11:45
Thu 9.2.2017
10:15 - 11:45
Tue 14.2.2017
10:15 - 11:45
Thu 16.2.2017
10:15 - 11:45
Tue 21.2.2017
10:15 - 11:45
Thu 23.2.2017
10:15 - 11:45
Tue 28.2.2017
10:15 - 11:45
Thu 2.3.2017
10:15 - 11:45

Description

Kurssi on suunnattu ensisijassa opiskelijoille, joiden opinnäytetöiden tutkimusaineisto on audio/visuaalista. Tarkoituksena on hyödyntää myös opiskelijoiden omia aineistoja harjoitustehtävissä.

This study unit provides students with theoretical and methodological tools for working within area and cultural studies.

First year of studies.

Kurssilla tutustaan erilaisiin tapoihin tutkia audio/visuaalista materiaalia. Ensisijaisesti kurssi painottaa visuaalisuutta, kuten elokuvia, sosiaalisen median videoita, televisio-ohjelmia ja kuvia, mutta kurssia voi hyödyntää myös esimerkiksi musiikin ja radiomateriaalin tutkimuksessa. Kurssilla tutustaan erilaisiin kulttuurintutkimuksellisiin metodeihin, joilla voi lähestyä audio/visuaalisia aineistoja. Käsiteltäviä metodeja ovat esimerkiksi sisällönanalyysi, lähiluku ja kerronnallinen tutkimus. Lisäksi kurssilla käydään lävitse audio/visuaalisen tutkimuksen keskeistä käsitteistöä ja terminologiaa.

Kurssi yhdistää seminaari- ja luentomuotoista opetusta. Kurssin aikana opiskelija tekee useita harjoitustöitä sekä yksin että ryhmissä.

Literature read on courses will vary according to course topic or participants' needs. If you take a book exam, the following books are recommended

1) Anna Green: Cultural History (2008)

2) Lawrence Grossberg: Cultural Studies in the Future Tense (2010)

3) Simon Gunn: History and Cultural Theory (2006)

Kurssi yhdistää luento- ja seminaarimuotoista opetusta ja kurssin aikana opiskelijat tekevät erilaisia harjoitustöitä sekä yksin että ryhmissä.

Professor or university lecturer or Director of Educational Programmes (ECEBB) of your own study line.