Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Sinologian pääaineopiskelijat.

Opintojakso antaa opiskelijalle yleiskuvan ja erikoistietoa Kiinan politiikkaan ja talouteen liittyvistä kysymyksistä.

Kursseja, esseitä tai kirjatenttejä. Esseen aiheesta on aina sovittava etukäteen opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Käytännön syistä myös kirjatenteistä on hyvä neuvotella etukäteen.

Kurssimateriaalia kurssin opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Kirjatenttiaineiston voi valita esim. seuraavista:

D. Shambaugh,(2013) China Goes Global: The Partial Power (2op ); J.W. Lewis & L. Xue (2006) Imagined Enemies: China Prepares for Uncertain War (2 op); L. Rex (2009) A Rising China and Security in East Asia (2 op); B. Naughton (2007) The Chinese Economy: Transitions and Growth (3 op).

(1-5) Kurssilla arviointi tapahtuu opettajan ilmoittamien periaatteiden mukaisesti. Esseen arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: (1) aiheen valinta ja rajaus, (2) kysymyksenasettelun haastavuus ja omaperäisyys, (3) lähdemateriaalin valinta ja käyttö, (4) tulosten esittely ja innovatiivisuus, sekä (5) esityksen selkeys ja korrektius. Jos opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, arviointi perustuu tenttivastauksiin. Hyvä vastaus on selkeästi jäsennelty ja sisältää sekä korrekteja faktoja että omaa pohdintaa.

Kurssin opettaja. Kirjatenteissä Kauko Laitinen.