Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Sinologian pääaineopiskelijat.

Opintojakso antaa opiskelijalle yleiskuvan ja erikoistietoa Kiinan kirjallisuuteen ja taiteeseen liittyvistä kysymyksistä.

Kursseja, esseitä tai kirjatenttejä. Esseen aiheesta on aina sovittava etukäteen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Jos aiot suorittaa tämän opintojakson tenttimällä sen tiedekuntatentissä, huomioi, että sinun on sovittava tentittävästä kirjallisuudesta professori Juha Janhusen kanssa hänen vastaanotollaan. Sinun on sovittava kirjallisuudesta hyvissä ajoin, ennen kuin ilmoittaudut tenttiin WebOodissa.

Kurssimateriaalia kurssin opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Kirjatenttiaineiston voi valita esim. seuraavista:

P. Chi & D.D. Wang (eds.) (0000) Chinese Literature in the Second Half of a Modern Century (3 op); C. Clunas (0000) Art in China (2 op); B.S. McDougall & K. Louie (0000) The Literature of China in the Twentieth Century (4 op); W. Idema & L. Haft (0000) A Guide to Chinese Literature ( 2 op); L. Ledderose (0000) Ten thousand things: module and mass production in Chinese art (2 op); W. Liu (0000) An Introduction to Chinese Literature (2 op). Aputeoksina ja antologioina mm. V. Mair (ed.) (2010) The Columbia History of Chinese Literature (myös tentittävissä sopimuksen mukaan); V. Mair (1996) The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature; J.S.M. Lau & H. Goldblatt (2007) The Columbia Anthology of Modern Chinese Literature.

(1-5) Kurssilla arviointi tapahtuu opettajan ilmoittamien periaatteiden mukaisesti. Esseen arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: (1) aiheen valinta ja rajaus, (2) kysymyksenasettelun haastavuus ja omaperäisyys, (3) lähdemateriaalin valinta ja käyttö, (4) tulosten esittely ja innovatiivisuus, sekä (5) esityksen selkeys ja korrektius. Jos opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, arviointi perustuu tenttivastauksiin. Hyvä vastaus on selkeästi jäsennelty ja sisältää sekä korrekteja faktoja että omaa pohdintaa.

Kurssin opettaja. Kirjatentit ja esseet ottaa vastaan prof. Juha Janhunen ( asiemajeure@yahoo.com)