Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Koreanologian pääaineopiskelijat.

Opintojakso antaa opiskelijalle yleiskuvan ja erikoistietoa Korean mediaan ja populaarikulttuuriin liittyvistä kysymyksistä.

Kursseja, esseitä tai kirjatenttejä. Esseen aiheesta on aina sovittava etukäteen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Jos aiot suorittaa tämän opintojakson tenttimällä sen tiedekuntatentissä, huomioi, että sinun on sovittava tentittävästä kirjallisuudesta tentaattorin kanssa hyvissä ajoin, ennen kuin ilmoittaudut tenttiin WebOodissa.

Kurssimateriaalia kurssin opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Kirjatenttiaineiston voi valita yhdessä tentaattorin kanssa esimerkiksi seuraavista:

F Gateward (ed.) (2007), Seoul Searching: Culture and Identity in Contemporary Korean Cinema (2 op); Chua Beng Huat (2008), East Asian Pop Culture: Analysing the Korean Wave (3 op).

(1-5) Kurssilla arviointi tapahtuu opettajan ilmoittamien periaatteiden mukaisesti. Esseen arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: (1) aiheen valinta ja rajaus, (2) kysymyksenasettelun haastavuus ja omaperäisyys, (3) lähdemateriaalin valinta ja käyttö, (4) tulosten esittely ja innovatiivisuus, sekä (5) esityksen selkeys ja korrektius. Jos opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, hyvä vastaus on selkeästi jäsennelty ja sisältää sekä korrekteja faktoja että omaa pohdintaa.

Prof. Juha Janhunen ( asiemajeure@yahoo.com)