Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Japanologian pääaineopiskelijat.

Opintojakso antaa opiskelijalle yleiskuvan ja erikoistietoa Japanin mediaan ja populaarikulttuuriin liittyvistä kysymyksistä.

Kursseja, esseitä tai kirjatenttejä. Esseen aiheesta on aina sovittava etukäteen opintojakson vastuuhenkilön kanssa. Käytännön syistä myös kirjatenteistä on hyvä neuvotella etukäteen.

Kurssimateriaalia kurssin opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Kirjatenttiaineiston voi valita esim. seuraavista. Huom. kirjavalinnoista pitää aina sopia tentaattorin kanssa sähköpostitse ennen tenttiin ilmoittautumista:

S. Napier (2005), Anime from Akira to Howl’s Moving Castle. Experiencing Contemporary Japanese Animation (3 op; LaMarre: The Anime Machine 4 op; McVeigh: Wearing Ideology 2 op; Bolton et al: Robot Ghosts and Wired Dreams 3 op.

(1-5) Kurssilla arviointi tapahtuu opettajan ilmoittamien periaatteiden mukaisesti. Esseen arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: (1) aiheen valinta ja rajaus, (2) kysymyksenasettelun haastavuus ja omaperäisyys, (3) lähdemateriaalin valinta ja käyttö, (4) tulosten esittely ja innovatiivisuus, sekä (5) esityksen selkeys ja korrektius. Jos opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, hyvä vastaus on selkeästi jäsennelty ja sisältää sekä korrekteja faktoja että omaa pohdintaa.

Leena Eerolainen, leena.eerolainen(at)helsinki.fi