Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Opintojakson voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Suomen kielen perusopintojen opintojaksot Fonologia ja morfologia, Syntaksi ja Semantiikka. Huom. Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoilla edeltävinä opintoina opintojaksot Fonologia ja morfologia ja Syntaksi.

Opiskelija syventää tietojaan kieliopin ilmiöistä ja harjaantuu analysoimaan aitoja tekstejä niiden kielellisten keinojen kannalta.

Suomen kielen opintojen 1. tai 2. vuosi.

Jaksossa syvennytään sellaisiin kieliopin ja kielenkäytön ilmiöihin, jotka jäävät vähäiselle käsittelylle perusopintojen kielioppikursseilla.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Huom! Kirjatentin voivat suorittaa vain opiskelijat, joilla on suomen kielen opinto-oikeus.

Kirjatenttivaihtoehto: Iso suomen kielioppi, seuraavat jaksot: Passiivi ja passiivimaiset rakenteet (s. 1253-1281), Nollapersoona (s. 1283-1300), Aspekti (s. 1429-1450), Tempus (s. 1451-1475), Modaalisuus (s. 1477-1531), Imperatiivi ja muut direktiivit (s. 1559-1585), Kysymykset (s. 1587-1611).

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Markku Haakana (sl 2018), Yrjö Lauranto (kl 2019)