Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian perusopintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja arkeologiassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva arkeologiasta tieteenalana sekä perustiedot arkeologian oppihistoriasta, teoriasta, metodiikasta ja etiikasta.

Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi arkeologian opintojen aluksi 1. opiskeluvuotena. Opintojakson opetus järjestetään vuosittain.

Opintojaksossa luodaan yleiskäsitys arkeologiasta tieteenä sekä esitellään sen tutkimushistoriaa, keskeisiä teoreettisia suuntauksia ja tutkimusmenetelmiä. Opintojaksossa tutustutaan lisäksi kenttätyömetodeihin, esineistön tutkimukseen sekä kulttuurin ja yhteisöjen hahmottamista käsitteleviin metodeihin ja teorioihin.

Luentokurssi, siihen liittyvä kirjallisuus ja loppukuulustelu tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Opintojakson suorittamista luentokurssilla suositellaan.

Luentokurssiin (3 op) liittyvä kirjallisuus (2 op): C.Renfrew - P. Bahn, Archaeology. Theories, Methods, and Practice, 6. painos tai uudempi, luvut 10-15.

Kirjallisuus (5 op): C. Renfrew - P. Bahn, Archaeology. Theories, Methods, and Practice, 6. painos tai uudempi.

Luentokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää sekä luennoilla käsiteltyjen asioiden että kirjallisuuden hyvää hallintaa loppukuulustelussa.

Kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen edellyttää ilmoitetun kirjallisuuden hyvää hallintaa.

Kurssille ilmoittaudutaan weboodissa.

Professori

Opintojakson suorittaminen on edellytys aineopintovaiheen opintojen suorittamiselle.