Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian perusopintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja arkeologiassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomen esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta sekä Suomen esihistorian ja keskiajan kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää ammatillisen lukemisen osaamista ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuotena. Opintojakson opetus järjestetään vuosittain.

Opintojaksossa käsitellään kulttuurin kehityksen vaiheet sekä kiinteiden muinaisjäännösten ja esineistön yleispiirteet Suomessa kivikaudelta keskiajalle sekä luodaan yleiskuva Suomen arkeologisesta tutkimuksesta.

Luentokurssi ja loppukuulustelu sekä ekskursioita, joiden pohjalta laaditaan kirjalliset esseet, tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Opintojakson suorittamista luentokurssilla suositellaan.

Luentokurssiin mahdollisesti liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Kirjallisuus (5 op):

  • A. Siiriäinen, Suomen esihistoria. Suomen historian pikkujättiläinen, uudistettu laitos 2003, s. 15-43, artikkelikokoelma Suomen esi- ja varhaishistoriallisen ajan arkeologiasta (ks. luettelo artikkeleista oppiaineen Flamma-sivuilla) TAI
  • Muinaisuutemme jäljet : Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle (2015)

Luentokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää luennoilla käsiteltyjen asioiden hyvää hallintaa loppukuulustelussa sekä hyväksytyn esseen kirjoittamista.

Kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen edellyttää ilmoitetun kirjallisuuden hyvää hallintaa.

Kurssille ilmoittaudutaan weboodissa.

Yliopistonlehtori.

Opintojakson suorittaminen on edellytys opintojakson Aineistotuntemuksen perusteet (KAR150) suorittamiselle.