Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 3.4.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian perusopintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja arkeologiassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot maailman esihistorian yleispiirteistä. Opintojakso kehittää ammatillisen lukemisen osaamista ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi 1. opiskeluvuotena. Opintojakson opetus järjestetään joka toinen vuosi parillisina vuosina.

Opintojaksossa käsitellään kulttuurin kehityksen yleislinjat ja esihistoriallisten yhteisöjen kehitys paleoliittiselta kivikaudelta varhaisiin valtioihin eri puolilla maailmaa.

Luentokurssi ja essee sekä loppukuulustelu/ryhmätyö, tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti.

Osia kirjallisuudesta voidaan korvata muiden oppiaineiden kuten klassillisen arkeologian tai Latinalaisen Amerikan tutkimuksen järjestämällä soveltuvalla kurssilla yliopistolehtorin kanssa sovittavalla tavalla.

Luentokurssiin mahdollisesti liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Kirjallisuus (5 op): C. Scarre (ed.), The Human Past: World Prehistory and the Development of Human Societies. 3. painos.

Luentokurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää luennoilla käsiteltyjen asioiden hyvää hallintaa loppukuulustelussa sekä hyväksytyn esseen kirjoittamista.

Kirjallisen tentin hyväksytty suorittaminen edellyttää ilmoitetun kirjallisuuden hyvää hallintaa.

Kurssille ilmoittaudutaan weboodissa.

Yliopistonlehtori.