Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian aineopintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista. Arkeologian teoria ja metodologia -kurssin suorittaminen on suositeltavaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt arkeologian keskeisiin menetelmiin ja niiden käyttöön. Opintojakso kehittää vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä lukea ja arvioida tieteellisiä tekstejä.

Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena. Opintojakson opetus järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Kurssi koostuu Dr Chriss Gaffeyn (Bradfordin yliopisto) luennoista ja maastotöistä:

 

- ma 20.4. klo 16-18 Chris Gaffney: The Search for the Hidden landscape of Stonehenge

- ti 21.4. klo 12-14: Tarja Knuutinen: Raaseporin linnan malmi & Chris

Gaffney: Setting up a geophysical survey

- ke 22.4. klo 9-17 maavastusmittausta Raaseporin linnan malmilla (osallistujien määrä rajoitettu viiteentoista)

- to 23.4. klo 12-14: Chris Gaffney: Master class on interpretation of archaeogeophysical data (osallistujien määrä rajoitettu viiteentoista)

- pe 24.4. klo 16-18: Chris Gaffney : Discovering archaeology via the small screen - 3 days to film, 1 hour to view

 

Ilmoittautumiset osallistujamäärältään rajoitettuihin osioihin 12.4. mennessä Wesa Perttolalle (wesa.perttola@helsinki.fi).

Luentokurssi ja siihen liittyvä loppukuulustelu / oppimispäiväkirja sekä mahdolliset harjoitukset tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Kurssin voi myös korvata soveltuvalla syventävien opintojen Teoria- ja metodiopinnoilla (KAR336).

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Gaffney, C. & Gater, J. 2003: Revealing the buried past : geophysics for archaeologists.

Hyväksytty - hylätty

Kurssi korvaa 3 op kohdasta Arkeologian metodit (KAR214).

Luentokurssi ja siihen liittyvä essee.

Opintopisteet saadakseen tulee osallistua kaikille luennoille ja kirjoittaa essee luentojen ja oheiskirjallisuuden pohjalta.

Professori