Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.8.2015 at 08:00 - 8.9.2015 at 16:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 8.9.2015
12:15 - 13:45
Thu 10.9.2015
12:15 - 13:45
Tue 15.9.2015
12:15 - 13:45
Thu 17.9.2015
12:15 - 13:45
Tue 22.9.2015
12:15 - 13:45
Thu 24.9.2015
12:15 - 13:45
Thu 1.10.2015
12:15 - 15:45
Mon 12.10.2015
12:15 - 13:45
Wed 14.10.2015
12:15 - 13:45

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian aineopintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista. Arkeologian teoria ja metodologia -kurssin suorittaminen on suositeltavaa.

Opiskelija oppii tuntemaan geologian keskeisen käsitteistön, tieteenalan yhteydet arkeologiaan ja arkeologiassa hyödynnettävissä olevat geologian menetelmät. Opiskelija pystyy itsenäisesti omaksumaan geologista tietoa alan oppikirjallisuudesta. Kurssi antaa opiskelijalle arkeologin tarvitsemat perustiedot geologiasta sekä edellytykset suorittaa maaperäarkeologian menetelmäkurssi tai aloittaa geologian sivuaineopinnot.

Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena. Opintojakson opetus järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Kurssilla tutustutaan geologian peruskäsitteistöön sekä arkeologian kannalta keskeisimpiin aihepiireihin kuten kivilajeihin, maalajeihin, maastonmuotoihin, rannansiirtymiseen sekä maannoksiin ja erilaisten luonnollisten muodostumien erottamiseen arkeologisista. Kurssin painopiste on Suomen kallio- ja maaperägeologiassa, mutta myös muita alueita käsitellään. Luennot sisältävät runsaasti kuvamateriaalia ja käytännön harjoituksia.

Luentokurssi ja siihen liittyvä loppukuulustelu / oppimispäiväkirja sekä mahdolliset harjoitukset tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Kurssin voi myös korvata soveltuvalla syventävien opintojen Teoria- ja metodiopinnoilla (KAR336).

D.R. Brothwell & A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences (5 op). Luentokurssiin mahdollisesti liittyvästä kirjallisuudesta ilmoitetaan kurssin aikana.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista (80 % luennoista) luennoille sekä loppukuulustelun / oppimispäiväkirjan / harjoitusten hyväksyttyä suorittamista.

Kurssille ilmoittaudutaan weboodissa.

Luennot 24 h + oheiskirjallisuus + tentti tai luentopäiväkirja

Professori