Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.8.2015 at 08:00 - 11.9.2015 at 16:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 3.9.2015
10:15 - 11:45
Fri 4.9.2015
10:15 - 11:45
Thu 10.9.2015
10:15 - 11:45
Fri 11.9.2015
10:15 - 11:45
Thu 17.9.2015
10:15 - 11:45
Fri 18.9.2015
10:15 - 11:45
Thu 24.9.2015
10:15 - 11:45
Fri 25.9.2015
10:15 - 11:45
Thu 1.10.2015
10:15 - 11:45
Fri 2.10.2015
10:15 - 11:45
Thu 8.10.2015
10:15 - 11:45
Fri 9.10.2015
10:15 - 11:45
Thu 15.10.2015
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista. Arkeologian teoria ja metodologia -kurssin suorittaminen on suositeltavaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys arkeologian keskeisistä, ennen kaikkea luonnontieteellisistä menetelmistä ja niiden sovellutusmahdollisuuksista arkeologiassa.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuonna. Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista.

Opintojakso koostuu tiiviistä luennoista, joita alansa keskeiset asiantuntijat pitävät. Tämän lisäksi kurssiin sisältyy seminaarityöskentelyä.

Kurssin alustava ohjelma (muutokset luentojärjestyksessä ovat vielä mahdollisia):

1. to 3.9.2015 klo 10-12 Johdantoluento (Mika Lavento)
2. pe 4.9.2015 klo 10-12 Materiaalianalyysin perusteita (Elisabeth Holmqvist)
3. to 10.9.2015 klo 10-12 Ihmisosteologia (Kati Salo)
4. pe 11.9.2015 klo 10-12 Ajoitusmenetelmät (Markku Oinonen)
5. to 17.9.2015 klo 10-12 Makrofossiilit ja puulajitunnistus (Santeri Vanhanen)
6. pe 18.9.2015 klo 10-12 Muuttuva ympäristö geoarkeologian näkökulmasta (Mika Lavento) (siirretty toiseen ajankohtaan, 15.10.)
6. to 24.9.2015 klo 10-12 Maaperäanalyysi (Paula Kouki)
7. pe 25.9.2015 klo 10-12 Muinais-DNA (Tarja Sundell)
8. to 1.10.2015 klo 10-12 Siitepölyt, sienet ja itiöt (Teija Alenius)
9. pe 2.10.2015 klo 10-12 Eläinosteologia (Kristiina Mannermaa)
10. to 8.10.2015 klo 10-12 Stabiilit isotoopit (Laura Arppe)
11. pe 9.10.2015 klo 10-12 Kokoava luento (Mika Lavento)

12. to 15.10.2015 klo 10-12 Muuttuva ympäristö geoarkeologian näkökulmasta (Mika Lavento)

Luentokurssi ja siihen liittyvä loppukuulustelu / oppimispäiväkirja sekä mahdolliset harjoitukset tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Kurssin voi myös korvata soveltuvalla syventävien opintojen Teoria- ja metodiopinnoilla (KAR336).

Oheislukemistona voi käyttää D.R. Brothwell & A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences -teosta. Muusta mahdollisesta oheiskirjallisuudesta ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista 80 % luennoista sekä loppukuulustelun / oppimispäiväkirjan ja seminaarityön tekemistä.

Kurssille ilmoittaudutaan weboodissa.

Luentokurssi ja siihen liittyvä loppukuulustelu/oppimispäiväkirja sekä kurssilla erikseen määritellyt tehtävät. Seminaaritöiden purku tapahtuu 1-2 seminaaripäivänä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Prof. Mika Lavento. Kurssilla on useita luennoitsijoita.