Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.10.2015 at 08:00 - 23.10.2015 at 16:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 26.10.2015
12:15 - 13:45
Wed 28.10.2015
12:15 - 13:45
Mon 2.11.2015
12:15 - 13:45
Wed 4.11.2015
12:15 - 13:45
Mon 9.11.2015
12:15 - 13:45
Wed 11.11.2015
12:15 - 13:45
Mon 16.11.2015
12:15 - 13:45
Wed 18.11.2015
12:15 - 13:45
Mon 23.11.2015
12:15 - 13:45
Wed 25.11.2015
12:15 - 13:45
Mon 30.11.2015
12:15 - 13:45
Wed 2.12.2015
12:15 - 13:45
Wed 9.12.2015
12:00 - 14:00

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian aineopintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista. Arkeologian teoria ja metodologia -kurssin suorittaminen on suositeltavaa.

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa historiallisen arkeologian metodologiaan. Jaksossa tarkastellaan monipuolisten lähdeaineistojen (erityisesti arkeologisten ja historiallisten lähteiden) tarjoamia erilaisia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia menneisyyden tutkimiseen. Käsiteltyjä teemoja ovat mm. vanhojen käsialojen tuntemus, historiallisten karttojen ja asiakirjojen käyttö arkeologisessa tutkimuksessa, arkeologisen tutkimuksen historiallinen konteksti, maisema-arkeologinen lähestymistapa, stratigrafisen yksikkökaivaustekniikan käyttö ja soveltaminen, historiallisen ajan materiaalituntemus.

Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena. Opintojakson opetus järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Alustava luentorunko:

1. Johdanto

2. Keskiajan ja 1500-luvun kirjalliset lähteet ja käsialat

3. 1600-1700-luvun lähteet ja käsialat

4. Historialliset kartat ja niiden käyttö & Paikannimistö

5. Mitat, painot, numismatiikka, heraldiikka, sigillografia

6. Kuvalähteet ja niiden käyttö

7. Hylkyjen arkeologiaa

8. Tutustuminen Kansallisarkistoon ja alkuperäislähteisiin

9. Kontekstuaalinen kaivaus ja stratigrafinen metodi & Rakennusarkeologian metodiikkaa

10. Luonnontieteelliset menetelmät historiallisessa arkeologiassa

11. Historiallisen ajan löytötutkimus ja materiaalituntemus

12. Kaupunkiarkeologian metodiikka & Kaivauskertomukset lähteenä

13. Maaseudun, kirkkojen ja linnojen arkeologia

14. Teollisuuden ja teollisen yhteiskunnan arkeologian metodiikkaa

Luentokurssi ja siihen liittyvä loppukuulustelu / oppimispäiväkirja sekä mahdolliset harjoitukset tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Kurssin voi myös korvata soveltuvalla syventävien opintojen Teoria- ja metodiopinnoilla (KAR336).

D.R. Brothwell & A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences (5 op). Luentokurssiin mahdollisesti liittyvästä kirjallisuudesta ilmoitetaan kurssin aikana.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista (80 % luennoista) luennoille sekä loppukuulustelun / oppimispäiväkirjan / harjoitusten hyväksyttyä suorittamista.

Kurssille ilmoittaudutaan weboodissa.

Tentti, essee tai luentopäiväkirja

Professori