Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.8.2015 at 08:00 - 3.9.2015 at 16:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 4.9.2015
08:15 - 09:45
Fri 11.9.2015
08:15 - 09:45
Fri 18.9.2015
08:15 - 09:45
Fri 25.9.2015
08:15 - 09:45
Fri 2.10.2015
08:15 - 09:45
Fri 9.10.2015
08:15 - 09:45
Fri 16.10.2015
08:15 - 09:45
Fri 23.10.2015
08:15 - 09:45
Fri 30.10.2015
08:15 - 09:45
Fri 6.11.2015
08:15 - 09:45
Fri 13.11.2015
08:15 - 09:45
Fri 20.11.2015
08:15 - 09:45
Fri 27.11.2015
08:15 - 09:45
Fri 4.12.2015
08:15 - 09:45
Fri 11.12.2015
08:15 - 09:45
Fri 18.12.2015
08:15 - 09:45
Fri 25.12.2015
08:15 - 09:45
Fri 1.1.2016
08:15 - 09:45
Fri 8.1.2016
08:15 - 09:45
Fri 15.1.2016
08:15 - 09:45
Fri 22.1.2016
08:15 - 09:45
Fri 29.1.2016
08:15 - 09:45
Fri 5.2.2016
08:15 - 09:45
Fri 12.2.2016
08:15 - 09:45
Fri 19.2.2016
08:15 - 09:45
Fri 26.2.2016
08:15 - 09:45
Fri 4.3.2016
08:15 - 09:45
Fri 11.3.2016
08:15 - 09:45
Fri 18.3.2016
08:15 - 09:45
Fri 25.3.2016
08:15 - 09:45
Fri 1.4.2016
08:15 - 09:45
Fri 8.4.2016
08:15 - 09:45
Fri 15.4.2016
08:15 - 09:45
Fri 22.4.2016
08:15 - 09:45
Fri 29.4.2016
08:15 - 09:45
Fri 6.5.2016
08:15 - 09:45
Fri 13.5.2016
08:15 - 09:45
Fri 20.5.2016
08:15 - 09:45

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian aineopintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista. Arkeologian teoria ja metodologia -kurssin suorittaminen on suositeltavaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt arkeologian keskeisiin menetelmiin ja niiden käyttöön. Opintojakso kehittää vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä lukea ja arvioida tieteellisiä tekstejä.

Opetusta on joka kuun 1. ja 3. perjantai klo 8.15-9.45. Aikataulu täsmentyy ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Tapaamisissa käydään läpi workshopmaisesti arkeologian opiskelijoiden kohtaamia paikkatietoon ja karttojen tekemiseen liittyviä ongelmia.

Opiskelijat lähettävät kuvauksen ongelmastaan/tavoitteestaan opettajalle viikkoa ennen tapaamista ja näitä oikeita esimerkkejä ratkotaan yhdessä tapaamisissa. Tapaamiskerroista voi luentopassimaisesti koostaa opintopisteitä, jotka korvaavat kohdasta Arkeologian metodit (KAR214).

Ohjelmista käytetään pääsiassa MapInfoa ja tarpeen vaatiessa ArcGISiä.

Luentokurssi ja siihen liittyvä loppukuulustelu / oppimispäiväkirja sekä mahdolliset harjoitukset tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Kurssin voi myös korvata soveltuvalla syventävien opintojen Teoria- ja metodiopinnoilla (KAR336).

D.R. Brothwell & A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences (5 op). Luentokurssiin mahdollisesti liittyvästä kirjallisuudesta ilmoitetaan kurssin aikana.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista (80 % luennoista) luennoille sekä loppukuulustelun / oppimispäiväkirjan / harjoitusten hyväksyttyä suorittamista.

Kurssille ilmoittaudutaan weboodissa.

Luennot (10 h) + laboratoriotyöt (30 h) + raportti (n. 5 sivua)

Professori