Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.2.2016 at 08:00 - 29.2.2016 at 16:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 4.4.2016
14:15 - 15:45
Wed 6.4.2016
10:15 - 11:45
Fri 8.4.2016
10:15 - 11:45
Mon 11.4.2016
14:15 - 15:45
Wed 13.4.2016
10:15 - 11:45
Fri 15.4.2016
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian aineopintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista. Arkeologian teoria ja metodologia -kurssin suorittaminen on suositeltavaa.

Having completed the course, students will have acquired a basic knowledge of isotope geochemistry and other natural scientific approaches in archaeology. The course also gives basic understanding of its theory and methods, and explains --by discussing many examples-- how multidisciplinary applications have transformed in the last two decades the way how we look at the Finnish, Baltic, Scandinavian and wider European past.

The timetable will be announced later.

We 13.4. will be held in Kumpula Campus, meeting starts at 10.00 am.

1) Introduction & Overview of the Course

2) What is Isotopic Archaeology? What can it do? Where are its limitations? Background – History – Development…

3) Strontium (87Sr/86Sr) & Oxygen (∆18O) in Mobility Studies

4) Nitrogen (∆15N) & Carbon (∆13C) in Dietary Reconstructions

5) Other (rarer used) Elements & Multi-Isotopic Approaches

6) Labwork in Action: Visit of UoH’s Isotope & Radiocarbon Lab at Kumpulla

7) “The Future” of Isotope Geochemistry in Archaeology: From Laser Ablation to Compound-Specific Aminoacids…

8) Multidisciplinary Scientific Approaches in Archaeology I: Humans

9) Multidisciplinary Scientific Approaches in Archaeology II: Animals & Plants & Environment

10) Course Summary: Looking Backwards & Forwards

Luentokurssi ja siihen liittyvä loppukuulustelu / oppimispäiväkirja sekä mahdolliset harjoitukset tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Kurssin voi myös korvata soveltuvalla syventävien opintojen Teoria- ja metodiopinnoilla (KAR336).

D.R. Brothwell & A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences (5 op). Luentokurssiin mahdollisesti liittyvästä kirjallisuudesta ilmoitetaan kurssin aikana.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista (80 % luennoista) luennoille sekä loppukuulustelun / oppimispäiväkirjan / harjoitusten hyväksyttyä suorittamista.

Kurssille ilmoittaudutaan weboodissa.

Volker Heyd