Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.8.2016 at 08:00 - 8.9.2016 at 16:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 8.9.2016
10:15 - 11:45
Fri 9.9.2016
10:15 - 11:45
Thu 15.9.2016
10:15 - 11:45
Fri 16.9.2016
10:15 - 11:45
Thu 22.9.2016
10:15 - 11:45
Fri 23.9.2016
10:15 - 11:45
Thu 29.9.2016
10:15 - 11:45
Fri 30.9.2016
10:15 - 11:45
Thu 6.10.2016
10:15 - 11:45
Fri 7.10.2016
10:15 - 11:45
Thu 13.10.2016
10:15 - 11:45
Fri 14.10.2016
10:15 - 11:45
Thu 20.10.2016
10:15 - 11:45
Fri 21.10.2016
10:15 - 11:45

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista. Arkeologian teoria ja metodologia -kurssin suorittaminen on suositeltavaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys arkeologian keskeisistä, ennen kaikkea luonnontieteellisistä menetelmistä ja niiden sovellutusmahdollisuuksista arkeologiassa.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuonna. Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista.

Opintojakso koostuu tiiviistä luennoista, joita alansa keskeiset asiantuntijat pitävät. Tämän lisäksi kurssiin sisältyy seminaarityöskentelyä.

Kurssin alustava ohjelma (muutokset luentojärjestyksessä ja -aiheissa ovat vielä mahdollisia):

to 8.9. Mika Lavento Johdantoluento
pe 9.9. Elisabeth Holmqvist Materiaalianalyysin perusteita
to 15.9. Kati Salo Ihmisosteologia
pe 16.9. Markku Oinonen Ajoitusmenetelmät
to 22.9. Santeri Vanhanen Makrofossiilit ja puulajitunnistus
pe 23.9. Mika Lavento Muuttuva ympäristö geoarkeologian näkökulmasta
to 29.9. Mika Lavento Tilastoanalyysi arkeologiassa
pe 30.9. Tarja Sundell Muinais-DNA
to 6.10. Teija Alenius Siitepölyanalyysi
pe 7.10. Kristiina Mannermaa Eläinosteologia
to 13.10. Laura Arppe Stabiilit isotoopit
pe 14.10. Paula Kouki Maaperäanalyysi
to 20.10. Mika Lavento Töiden purku
pe 21.10. Mika Lavento Töiden purku

Luentokurssi ja siihen liittyvä loppukuulustelu / oppimispäiväkirja sekä mahdolliset harjoitukset tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Kurssin voi myös korvata soveltuvalla syventävien opintojen Teoria- ja metodiopinnoilla (KAR336).

Oheislukemistona voi käyttää D.R. Brothwell & A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences -teosta. Muusta mahdollisesta oheiskirjallisuudesta ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista 80 % luennoista sekä loppukuulustelun / oppimispäiväkirjan ja seminaarityön tekemistä.

Kurssille ilmoittaudutaan weboodissa.

Luentokurssi ja siihen liittyvä loppukuulustelu/oppimispäiväkirja sekä kurssilla erikseen määritellyt tehtävät. Seminaaritöiden purku tapahtuu 1-2 seminaaripäivänä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Prof. Mika Lavento. Kurssilla on useita luennoitsijoita.