Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian aineopintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista. Arkeologian teoria ja metodologia -kurssin suorittaminen on suositeltavaa.

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa historiallisen arkeologian metodologiaan. Jaksossa tarkastellaan monipuolisten lähdeaineistojen (erityisesti arkeologisten ja historiallisten lähteiden) tarjoamia erilaisia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia menneisyyden tutkimiseen. Käsiteltyjä teemoja ovat mm. vanhojen käsialojen tuntemus, historiallisten karttojen ja asiakirjojen käyttö arkeologisessa tutkimuksessa, arkeologisen tutkimuksen historiallinen konteksti, maisema-arkeologinen lähestymistapa, stratigrafisen yksikkökaivaustekniikan käyttö ja soveltaminen, historiallisen ajan materiaalituntemus.

Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena. Opintojakson opetus järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Alustava luentorunko:

1. Johdanto

2. Keskiajan ja 1500-luvun kirjalliset lähteet ja käsialat

3. 1600-1700-luvun lähteet ja käsialat

4. Historialliset kartat ja niiden käyttö & Paikannimistö

5. Mitat, painot, numismatiikka, heraldiikka, sigillografia

6. Kuvalähteet ja niiden käyttö

7. Kontekstuaalinen kaivaus ja stratigrafinen metodi & Rakennusarkeologian metodiikkaa

8. Luonnontieteelliset menetelmät historiallisessa arkeologiassa

9. Historiallisen ajan löytötutkimus ja materiaalituntemus

10. Kaupunkiarkeologian metodiikka & Kaivauskertomukset lähteenä

11. Maaseudun, kirkkojen ja linnojen arkeologia

12. Hylkyjen arkeologiaa sekä teollisuuden ja teollisen yhteiskunnan arkeologian metodiikkaa

Luentokurssi ja siihen liittyvä loppukuulustelu / oppimispäiväkirja sekä mahdolliset harjoitukset tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Kurssin voi myös korvata soveltuvalla syventävien opintojen Teoria- ja metodiopinnoilla (KAR336).

D.R. Brothwell & A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences (5 op). Luentokurssiin mahdollisesti liittyvästä kirjallisuudesta ilmoitetaan kurssin aikana.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista (80 % luennoista) luennoille sekä loppukuulustelun / oppimispäiväkirjan / harjoitusten hyväksyttyä suorittamista.

Opintojakso toteutetaan yhteisopetuksena Avoimen yliopiston kanssa. Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston kautta:

https://courses.helsinki.fi/fi/a405655/113396557

Jakso on maksuton Helsingin yliopiston ilmoittautumishetkellä läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Uusintatentit ke 18.1.2017 klo 17-19 ja ma 27.2. klo 17-19 (ilmoittautuminen avoimen yliopiston kautta)

HUOM! Kurssia päivitetään vain avoimen yliopiston sivuille!

Tentti, essee tai luentopäiväkirja

Professori