Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.8.2016 at 08:00 - 9.9.2016 at 16:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 9.9.2016
08:15 - 09:45
Fri 16.9.2016
08:15 - 09:45
Fri 7.10.2016
08:15 - 09:45
Fri 21.10.2016
08:15 - 09:45
Fri 4.11.2016
08:15 - 09:45
Fri 18.11.2016
08:15 - 09:45
Fri 2.12.2016
08:15 - 09:45
Fri 20.1.2017
08:15 - 09:45
Fri 3.2.2017
08:15 - 09:45
Fri 17.2.2017
08:15 - 09:45
Fri 3.3.2017
08:15 - 09:45
Fri 17.3.2017
08:15 - 09:45
Fri 7.4.2017
08:15 - 09:45
Fri 21.4.2017
08:15 - 09:45

Description

Opintojakso on pakollinen arkeologian aineopintoja suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson Johdatus arkeologiaan (KAR110) suorittamista. Arkeologian teoria ja metodologia -kurssin suorittaminen on suositeltavaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt arkeologian keskeisiin menetelmiin ja niiden käyttöön. Opintojakso kehittää vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä lukea ja arvioida tieteellisiä tekstejä.

Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena. Opintojakson opetus järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Tapaamisissa käydään läpi workshopmaisesti arkeologian opiskelijoiden kohtaamia paikkatietoon ja karttojen tekemiseen liittyviä ongelmia.

Opiskelijat lähettävät kuvauksen ongelmastaan/tavoitteestaan opettajalle viikkoa ennen tapaamista ja näitä oikeita esimerkkejä ratkotaan yhdessä tapaamisissa. Tapaamiskerroista voi luentopassimaisesti koostaa opintopisteitä, jotka korvaavat kohdasta Arkeologian metodit (KAR214).

Ohjelmista käytetään pääsiassa MapInfoa ja tarpeen vaatiessa ArcGISiä.

Luentokurssi ja siihen liittyvä loppukuulustelu / oppimispäiväkirja sekä mahdolliset harjoitukset tai tiedekuntatentissä suoritettava kirjallinen tentti. Kurssin voi myös korvata soveltuvalla syventävien opintojen Teoria- ja metodiopinnoilla (KAR336).

D.R. Brothwell & A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences (5 op). Luentokurssiin mahdollisesti liittyvästä kirjallisuudesta ilmoitetaan kurssin aikana.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista (80 % luennoista) luennoille sekä loppukuulustelun / oppimispäiväkirjan / harjoitusten hyväksyttyä suorittamista.

Kurssille ilmoittaudutaan weboodissa.

Luennot (10 h) + laboratoriotyöt (30 h) + raportti (n. 5 sivua)

Professori